Thông tin chi tiết

Tên SP:   Tranh Để Bàn Chữ Bình An 2

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước: 20x26

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Chỉ cần giữ sự lạc quan

thì trong sóng gió cũng có bình an

 

0