Thông tin chi tiết

Tên SP:  Tranh Để Bàn Chữ Quê Nhà 1

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước: 20x26

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp

Quê nhà một góc nhớ mênh mông 

0