Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Câu Đối Thư Pháp 2 - 40115 ( nền đen)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 40x115 ( cặp đối )

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung Kính HQ cao cấp 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh

Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh

 

0