Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Thiền Trà 1 - 4979 (nền quét)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  49x79 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Kính Hàn Quốc cao cấp

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Chén trà thơm vẫn đợi tri âm

Hương trà nồng vẫn chờ tri kỷ.

 

 
0