Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Cội Nguồn- 6089 ( hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Cây có cội mới trổ cành xanh lá

Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông 

0