Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Ân 1 - 60110 ( Vải toan - Hoa Sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x110

Chất Liệu Giấy: Vải Toan ( Canvas ) - Màu Acrylic ( Cuộn Mang Đi )

Chất Liệu Khung: Chưa Khung Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thành kính tổ tiên ơn gia hộ

Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành.

0