Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Vô Thường - 42x59.4 ( Vải toan - Hoa Sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 42x59.4

Chất Liệu Giấy: Vải Toan ( Canvas ) - Màu Acrylic ( Cuộn Mang Đi )

Chất Liệu Khung: Chưa Khung Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Đã biết lẽ vô thường

Sao còn phiền não

0