Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Cát Tường 1  - 6080 (Mẫu Đơn)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x80

Chất Liệu Giấy: Vải Toan ( Canvas ) - Màu Acrylic 

Chất Liệu Khung: Khung Kính Hàn Quốc cao cấp 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thời Đáo Hưng Long Phúc Thọ Hội

Vận Phùng Phát Đạt Lộc Tài Sinh

0