Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ An 4 - 4888 ( Quét nền )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 48x88

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc cao cấp - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Gia đình vạn sự bình yên

Tài vô lộc đến phúc duyên tròn đầy

 

 
0