Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Tài Đức 2- 7090 ( nền đen - hoa mẫu đơn)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 70x90 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật 

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp

Nhân hoà đức độ tạo thành công

0