Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Tân Gia Chữ Tân Gia 1- 5757 ( nền đen hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  57 x 57

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung  Hàn Quốc cao cấp - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Tân gia đại cát phúc trường tồn 

Thời đáo lâm môn thọ khương ninh

 
0