Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Hạnh Phúc 2 - 5757 ( nền đen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 57x57

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Và cứ thế mỗi ngày thương một ít

Rồi yêu nhau cho đến mãi vô cùng.

0