Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Vợ Chồng 2 - 4848 ( cây đào - cặp chim )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 48x48

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Trăm năm tình viên mãn

Bạc đầu nghĩa phu thê

 
0