Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Hạnh Phúc  3 - 6089 ( nền quét )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Trăm năm tình viên mãn

Bạc đầu nghĩa phu thê

0