Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Hòa 1 - 6089 ( nền đen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Hạnh ngộ duyên nồng xây tổ ấm

Phúc lành tình thắm giữ bền lâu

 
0