Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Phúc 2 - 3676

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 36x76

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Kính Hàn Quốc 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Phúc sinh phú quý gia đình thịnh

0