Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Thọ 2 - 3676

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 36x76

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Kính Hàn Quốc cao cấp

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Một đời yêu cháu thương con

Bách niên trường thọ cháu con chúc mừng

0