Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Phúc Lộc Thọ 2 - 2121 ( quét nền)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 21x21

Giá: 155.000/ 1 Cái 

Trọn bộ 450.000 / 1 BỘ 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

0