Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Phúc 7 - 3676 ( Hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 36x76

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Đa tài đa lộc lộc đa phú quý

Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm

 

 

 
0