Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ An Lạc 1 - 80120 ( ao sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  80x120

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung Kính Gỗ Bản 7F

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

 

 
0