Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Vô Thường 3 - 3560 ( hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  35x60

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Kính Gỗ 3F

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Đã biết lẽ vô thường

Sao còn phiền não

0