Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Hạnh Phúc 1 - 5858 ( nền nhũ xanh - Gỗ cao cấp )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 58x58

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Đài Loan

Chất Liệu Khung: Khung Gỗ cao cấp ( mẫu Trúc bản 6cm ) 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu

Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương.

0