Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Ơn Thầy 1 - 5858 ( trúc - nền đen ) Gỗ cao cấp

Tác Giả: Khánh Hoàng ( bút danh Thái Phong )

Kích thước: 58x58

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Gỗ cao cấp ( mẫu Trúc bản 6cm ) 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Ơn thầy vời vợi non cao

Học trò khắc cốt tri ân suốt đời

 
0