Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Thọ 3 - 5858 ( nền quét )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 58x58

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Gỗ cao cấp ( mẫu Trúc bản 6cm ) 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Một đời yêu cháu thương con

Bách niên trường thọ cháu con chúc mừng

0