Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Cha Mẹ 2 - 6089 ( phong cảnh )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Ân cha mẹ là đại dương vô tận

Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn 

0