Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Hiếu 3 - 6089 ( hoa sen - cây mai )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thiên Địa Tứ Thời Xuân Tại Thủ

Nhân Sanh Bách Hạnh Hiếu Vi Tiên

 
0