Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Cha Mẹ 3 - 5757 ( nền quét )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 57x57

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

0