Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Hiếu MS04 - 5080 ( hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  50x80 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Cha là núi, mẹ là sông

Các con hiếu thảo, nhớ công sinh thành

0