Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Ân MS01 - 6089 ( hoa sen - cây tre - đò )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thành kính tổ tiên ơn gia hộ

Báo ân phụ mẫu nghĩa sinh thành. 

 

 

 

0