Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Nhẫn 7 - 4080 ( quét nền )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  40x80

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Có khi nhẫn để bình an

Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng 

 

 

 

0