Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Tâm 4 - 4060 ( hoa sen - nền đỏ )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước: 40x60

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài 

0