Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Tâm 7 - 60120 ( quét nền)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x1m2

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Mở rộng tâm ra lòng thanh thản

An nhiên tự tại đời thong dong

0