Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Tâm 2- 5080 (nền đen - hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  50x80 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Mở rộng tâm ra lòng thanh thản

An nhiên tự tại đời thong dong

0