Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Tâm Trí Đức 1

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 35x35

Giá: 300.000/ 1 Cái 

Trọn bộ : 850.000 VNĐ / 1 BỘ

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Tâm thành như ý ngọc 

Tài trí gây sự nghiệp 

Đức trọng nhân trường thọ

0