Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Thiền 1 - 6089 ( hoa sen  )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Cõi trần vui đạo cứ tuỳ duyên

Đói bụng thì ăn mệt ngủ liền

Báu vật trong nhà thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.

Thơ Phật Hoàng Trần Nhân Tông

 
 
0