Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Tuệ Giác 1 - 4080 ( hoa sen viền vàng kim)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước: 40x80

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Siêng năng quét rác vườn tâm

Cho cây tuệ giác nảy mầm tốt tươi

0