Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Tuệ 1 - 6089 ( hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 60x89 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Nhân quả không thể thay

Trí tuệ không thể cho

Diệu pháp không thể diễn tả

Vô duyên không thể độ.

 
0