Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Vô Thường 1 - 4080 ( hoa sen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  40x80

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Đã biết lẽ vô thường

Sao còn phiền não

0