Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Ân - 3761 ( phong cảnh )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  37x61

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy 

0