Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Ơn Cô- 4080 ( hoa mẫu đơn )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  40x80

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Ơn cô tô điểm vàng son

Toả vầng tri thức trăng tròn ước mơ

0