Thông tin chi tiết

 

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Ơn Cô 1 - 3737 ( cây trúc - con đò )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  37x37

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Mai đây trên bước đường dài

Công thành danh toại nhớ hoài ơn cô 

ya

 
0