Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Ơn Thầy 3 - 3737 ( nền đen - tre )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  37x37 ( chưa bao gồm khung kính )

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Đài Loan

Chất Liệu Khung: Khung Kính Hàn Quốc cao cấp

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Thầy trút hết tâm vầng trăng khuyết

Mong đời đầy đặn mảnh trăng non

0