Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Chữ Ơn Thầy 4 - 4080 ( sơn thủy )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  40x80

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Thầy trút hết tâm vầng trăng khuyết

Mong đời đầy đặn mảnh trăng non

0