Thông tin chi tiết

 

 

Tên SP: Thư Pháp Chữ Ơn Thầy 3040 - 2 ( thuyền - tre - người lái đò)

Tác Giả: Khánh Hoàng ( bút danh Thái Phong )

Kích thước: 30x40 ( ruột tranh _ chưa bao gồm kích thước khung kính)

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Nhựa Hàn Quốc cao cấp

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tình trò vẫn khắc đậm câu ơn thầy

 

 
0