Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Nhân 1 - 68100 ( nền đen - cây tùng - hoa mẫu đơn - sơn thủy - thuyền ) 

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 68 x 100

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc cao cấp - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Đức trọng nhân trường thọ

Tâm khoan phúc tự lai

 

 
0