Thông tin chi tiết

Tên SP: Tranh Thư Pháp Gia Đình 1 - 4060 ( nền quét)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  40x60

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung HQ - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

​Người ta có nhiều nơi để đến

Nhưng chỉ có một chốn để quay về 

0