Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Quê Hương 1 - 4080 ( thuyền - cây tre - núi )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 40x80

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ cao cấp - Kính 

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Dù xa cách mấy trùng dương

Ở đâu cũng có quê hương trong lòng

0