Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Tín 1 - 5070 ( nền đen )

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 50x70 

Chất Liệu Giấy: Giấy Board Mỹ Thuật

Chất Liệu Khung: Khung Hàn Quốc cao cấp - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Uy tín là cửa ngõ của sự thành công

0