Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Quê Nhà 1 - 4282 ( cây tre)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích thước: 42x82 

Bản : 3.5f - 650.000vnđ

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp

Quê nhà một góc nhớ mênh mông

 
0