Thông tin chi tiết

Tên SP: Thư Pháp Chữ Quê Nhà 2 - 4141 ( thuyền - cây tre)

Tác Giả: Khánh Hoàng

Kích Thước:  41x41

Chất Liệu Giấy: Giấy Board MT

Chất Liệu Khung: Khung HQ - Kính

Tình Trạng: Mới 100% viết vẽ tại Gallery thuphapkhanhhoang.com

Nội Dung:

Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp

Quê nhà một góc nhớ mênh mông

0